Dokumenty ke stažení

01 Vnitřní řád

Vnitřní řád zdravotnického zařízení upravuje běžné pracovní postupy a vztahy mezi lékařem, zdravotní sestrou a pacientem stáhnout

02 Rizikové služby

Seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí zdravotnické zařízení vyžaduje písemný souhlas nebo nesouhlas stáhnout

04 Souhlas se službou

Formulář - Souhlas pacienta s poskytnutím zdravotní služby stáhnout

05 Určení osob

Formulář - Určení osob, které mohou přijímat informace o zdravotním stavu pacienta stáhnout

06 Ceník

Ceník placených zdravotnických služeb stáhnout