Informace pro pacienty

Co je registrace a k čemu slouží?

Každý pacient starší 18 let má právo vybrat si jednoho praktického lékaře (děti do 19 let praktického lékaře pro děti a dorost) a zaregistrovat se k němu. Na rozdíl od lékařů-specialistů, kteří se starají o vybrané úseky pacientova těla a duše, registrující lékař si udržuje přehled o celkovém zdravotním stavu pacienta, provádí mu preventivní prohlídky, posílá jej na odborná vyšetření k lékařům-specialistům, z jejich závěrů skládá celkovou diagnózu a navrhuje další léčebné postupy. Podle předpisů přísluší registrujícímu lékaři i některé úřední výkony, jako je potvrzování různých přihlášek, žádostí, pojistek, pracovních neschopností a podobně. Pokud si pacient žádného registrujícího lékaře nezvolí, může se stát, že přehlédne počáteční stádium vážné choroby nebo onemocní chorobou, proti níž existuje očkování, ale pacient je nevyužil. Vztah mezi pacientem a registrujícím lékařem vyžaduje velkou důvěru, bez které nemůže lékař pacienta úspěšně léčit. Proto má i lékař možnost pacientovu žádost o registraci v odůvodněných případech odmítnout.


Jak mám postupovat při objevení příznaků nemoci?

Ohrožení života

Jestliže příznaky ohrožují život (krvácení, potíže s dýcháním, zástava srdce, silné střevní potíže, silné bolesti břicha, nezvladatelná horečka, otrava), poskytněte první pomoc a ihned volejte Rychlou zdravotní pomoc - linku 155 nebo 112.

Neprodlená lékařská pomoc

Jestliže příznaky zjevně neohrožují život, ale vyžadují podle Vašeho názoru neprodlenou lékařskou pomoc, v provozní době volejte do naší ordinace. Mimo naši dobu volejte nebo osobně kontaktujte Lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost, kterou v našem regionu zajišťuje:
Poliklinika Milevsko, Jeřábkova 158, tel.382 503 222
Po-Pá 18-22h | So-Ne 8-22h.

 

Běžná lékařská pomoc

Jestliže příznaky podle Vašeho názoru nevyžadují neprodlenou lékařskou pomoc, poskytněte pomoc podle svých znalostí a zkušeností a dostavte se následující pracovní den do ordinace pokud možno hned na začátku ordinační doby. Při pozdějším příchodu již nelze v týž den provést některá laboratorní vyšetření, což ztěžuje a prodlužuje diagnostiku nemoci.


Jaké změny mám lékaři oznamovat?

Svému registrujícímu lékaři oznamte do 8 dnů každou změnu zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu registrujícího lékaře, změnu bydliště, propuštění z ústavního léčení a závažnou změnu zdravotního stavu. K oznámení můžete využít elektronický formulář Oznámení změny.


Kdo má přístup k mé zdravotnické dokumentaci?

Zdravotnická dokumentace vedená lékařem o pacientovi je majetkem lékaře. Pacient, jeho zákonný zástupce a zmocněné osoby mohou do dokumentace nahlížet, pořizovat si výpisy a kopie.


Kdy a jak mohu požádat o návštěvu lékaře doma?

Návštěva lékaře v domácím prostředí je hrazena z veřejného zdravotního pojištění pouze v případě, že zdravotní stav pacienta neumožňuje jeho přepravu do ordinace a zpět běžným dopravním prostředkem, jakým je např. osobní automobil. Požadavek na návštěvu lékaře hlaste telefonicky během dopolední provozní doby ordinace. Lékař se dostaví v nejbližším volném termínu, čas návštěvy však nelze předem určit. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, volejte Rychlou zdravotní pomoc - linku 155 nebo 112.


Kdy a jak se k vám mohu přeregistrovat od jiného lékaře?

Zaregistrovat se k nám může pacient od 18 let věku, který se v uplynulých 3 měsících nezaregistroval k jinému praktickému lékaři pro lékaři pro dospělé. Splňujete-li tato kritéria, vyplňte a odešlete formulář Žádost o registraci a do 5 pracovních dnů očekávejte naši odpověď. V případě přijetí registrace si vyžádáme výpis ze zdravotní dokumentace od Vašeho dosavadního registrujícího lékaře a po jeho obdržení Vás pozveme na vstupní prohlídku.


Kdy a jak se mám objednat na preventivní prohlídku?

Jste-li u nás zaregistrován, máte nárok na pravidelnou preventivní prohlídku jednou za 2 roky. Tato prohlídka je placená z veřejného zdravotního pojištění a nevybíráme k ní žádný doplatek. Narozdíl od dětí dospělé pacienty na prohlídky nezveme. Necháváme na nich, zda svůj nárok využijí nebo ne. Pro objednání termínu prohlídky nám zavolejte nebo využijte formulář Objednávka vyšetření.


Kdy a jak se od vás mohu přeregistrovat k jinému lékaři?

Jestliže jste se dohodli na nové registraci s jiným lékařem, sdělte mu naši adresu, případně kontakt na náš e-mail a web. Nám sdělte pro kontrolu jméno a adresu Vašeho nového registrujícího lékaře. K tomu můžete využít formulář Odregistrace. Na písemnou nebo elektronickou žádost o Výpis ze zdravotní dokumentace zašleme Vašemu novému registrujícímu lékaři výpis z naší zdravotní dokumentace.


Mohu požádat o vystavení elektronického receptu?

V naší ordinaci v současné době elektronické recepty nevystavujeme. V případě zájmu většího počtu pacientů jsme připraveni tuto službu zavést.


Potřebuji ohodnotit následky úrazu pro pojišťovnu...

Následky úrazu hodnotíme obvykle na základě odborných nálezů lékařů-specialistů, kteří úraz léčili. K jejich zaslání můžete využít náš elektronický formulář Hlášení úrazu. V případě potřeby Vás objednáme na kontrolní prohlídku a sdělíme Vám termín vyzvednutí potvrzeného dokladu.


Potřebuji potvrdit přihlášku do školy nebo jiný doklad...

Přihlášky do školy a některé další doklady potvrzujeme obvykle bez vyšetření. K zaslání žádosti můžete využít náš elektronický formulář Objednávka dokladu. V případě potřeby Vás objednáme na kontrolní prohlídku a sdělíme Vám termín vyzvednutí potvrzeného dokladu.


Potřebuji potvrdit zdravotní způsobilost k nějaké činnosti...

Zdravotní způsobilost (např. k řízení vozidel, k držení střelné zbraně, k výkonu profese, ke sportovní činnosti, k účasti na zotavovací akci apod.) potvrzujeme na základě lékařské prohlídky, na kterou je třeba se předem objednat. Můžete k tomu využít náš elektronický formulář Objednávka vyšetření.